Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2013

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO fx 570MS

Cách sử dụng máy tính Casio fx 570 MS trong tính xác suất thống kê, chúc các anh chị thành công: